Newsletter

Projekty

Młodzieżowa Koalicja Performatywna na Czas Chaosu

Młodzieżowa Koalicja Performatywna na Czas Chaosu to trzyletni projekt, który zakłada powołanie rozwijającej się w czasie grupy twórczej dla osób w wieku 14-25 i otworzenie laboratoryjnej przestrzeni teatralnej. Tematycznym punktem wyjścia całego projektu będzie książka Tomasza Stawiszyńskiego „Reguły na czas chaosu”.

Książka jest antyprzewodnikiem, który staje w opozycji do modnych podręczników życia oferujących nam niewymagające, złudne i skrajnie indywidualistyczne recepty na szczęście w wersji instant. 

 

“Reguły…” są zachętą do odważnych poszukiwań. Aktywizują do przyjmowania postaw opartych o krytyczne myślenie, praktykowanie więzi, poznawanie różnorodnych perspektyw.

 

To zbiór pytań, tropów i inspiracji intelektualnych oraz twórczych.
To wnikliwe, błyskotliwe i zachęcające do dyskusji spojrzenie na współczesną kulturę, człowieka oraz zjawiska społeczne.
To diagnozy odnoszące się do dynamicznych zmian współczesnej sfery publicznej, miasta czy rozwoju człowieka.
To budowanie nieufności wobec łatwych rozwiązań i sloganów samorozwoju.
To myśli aktualne i atrakcyjne dla młodych ludzi.

Uczestników projektu zaprosimy do Teatru Dramatycznego, w którym wspólnie będziemy rozwijać tematy i zagadnienia poprzez LABORATORIA:

– dźwiękowo-podcastowe, 

– dramaturgiczne, 

– ruchowe,

– performansu społecznego.

 

Finałem projektu będzie realizacja spektaklu pod koniec trzeciego roku pracy w Teatrze Dramatycznym.

26-30 czerwca 2023 roku – Inauguracja projektu w Teatrze Dramatycznym.

 

Projekt jest organizowany przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru w partnerstwie merytorycznym, artystycznym i organizacyjnym Teatru Dramatycznego im. G. Holoubka w Warszawie.

 

 

HARMONOGRAM

 

Zaczynamy warsztatami wprowadzającymi w Teatrze Dramatycznym 26-30 czerwca.

 

W ich ramach: integracja, warsztaty ruchowe, muzyczne, dramaturgiczne i performerskie.

 

Następnie spotykamy się po przerwie wakacyjnej, we wrześniu.

 

Pracujemy przez jeden weekend w miesiącu. I tak aż do końca 2025.

 

Można dołączyć na trochę albo na trzy lata!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Młodzieżowa Koalicja na czas chaosu. FACE IT „Fostering active Citizenship Empowerment and Inclusion through Theater. 2022- 3- NL02-KA210-YOU-000097425 is co-funded by the European Union

 Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

ul. Mikołaja Reja 9

(budynek Teatru Ochoty w Warszawie)

Link do MAPY z LUB/LABem