Czy w teatrze jest miejsce na edukację?

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem dyskusji Czy w teatrach potrzebna jest edukacja?, która odbyła się w Instytucie Goethego 16 czerwca 2007 w ramach projektu TISZ Aneks (TISZ – Teatr i Szkoła) realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Goethego.

Zapis dyskusji można przeczytać tutaj (hiperłącze do pdfa)

Normlany post nr 2

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

 

MISJA: Pokazujemy, że teatr może być miejscem poznawania i komentowania współczesnego świata, okazją do wspólnego działania różnych osób i grup, do refleksji, eksperymentu, spotkania z innym, spotkania z sobą samym.

 

WIZJA:

Od 2010 roku rozwijamy w praktyce i teorii ideę pedagogiki teatru.

Realizujemy autorskie projekty artystyczno-społeczne,

współpracujemy z instytucjami kultury i organizacjami w całej Polsce.

 

Wymyślamy i realizujemy autorskie projekty pedagogiczno-teatralne, teatralne, performatywne. Niektóre z nich prowadzą do powstania spektaklu lub akcji performatywnej, w innych celem jest sam proces twórczy. Projektujemy i prowadzimy cykle warsztatów. Eksperymentujemy z nowymi formami. We wszystkich działaniach podążamy za naszymi wartościami, którymi są: chęć czerpania z potencjału grupy i doświadczeń konkretnych osób, z którymi pracujemy,  wiara w kompetencje uczestników, potrzeba wzmacniania i rozwijania krytycznego myślenia. Pracujemy za pomocą nowatorskich środków teatralnych i performerskich, wykorzystujemy trening fizyczny, narzędzia dramaturgiczne, pracujemy ze słowem, ciałem, głosem, energią grupy, przestrzenią, także przestrzenią publiczną, z pamięcią, wrażliwością społeczną. Pobudzamy krytyczne myślenie i zmysł obserwacji rzeczywistości.

 

Szkolimy i inspirujemy nauczycieli, aktorów, aktywistów, instruktorów teatralnych, animatorów kultury. Prowadzimy warsztaty teatralne i pedagogiczno-teatralne dla klas szkolnych, grup twórczych, dla rodzin, dzieci, młodzieży, seniorów, dla zespołów instytucji, dla teatrów.

 

Pracujemy ze społecznościami lokalnymi, bazując na uważnym i doceniającym obserwowaniu ich specyfiki i kultury i proponując teatralne formy wspólnego działania, wyrastające z lokalnego potencjału.

 

Wspieramy pedagogów teatru w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy teatry, z którymi wspólnie projektujemy programy pedagogiczno-teatralne.

 

Piszemy o pedagogice teatru, jej wartościach i przykładach praktyk. Publikujemy teksty, występujemy na konferencjach. Inicjujemy sytuacje wymiany doświadczeń wśród pedagogów i praktyków teatru. Stwarzamy okazje do refleksji i rozmów o metodyce, ideach, narzędziach i inspiracjach, do których zapraszamy doświadczonych twórców, pedagogów teatru, teoretyków.

 

Dla nas teatr jest nie tylko estetyczną formą sztuki, ale także opowieścią o świecie i społeczeństwie, o jego napięciach, problemach, fantazjach i dążeniach

 

HISTORIA:

 

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru działa od 2010 roku projektując i realizując autorskie, oryginalne projekty edukacyjne, artystyczne, artystyczno-społeczne oraz mapując i wspierając rozwój edukacji teatralnej w Polsce. Zajmujemy się praktyczną pedagogiką teatralną na różne sposoby i w różnych miejscach – w szkołach, teatrach, na uczelniach, w domach kultury i przestrzeniach niezależnych. Od 2014 roku SPT ma swoją siedzibę LUB/LAB prowadzoną razem ze Stowarzyszeniem Sztuka Nowa na warszawskiej Pradze, w której prowadzimy działania eksperymentalne oraz teatralno – edukacyjne, do których zapraszamy mieszkańców dzielnicy i całego miasta. Zawiązujemy lokalne partnerstwa między SPT a publicznymi i niezależnymi instytucjami edukacyjnymi, artystycznymi oraz społecznymi działającymi w Warszawie. W 2016 roku byliśmy obecni i współtworzyliśmy cztery działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Pragi w partnerstwie: z Teatrem Baj (“Praska Dorożka Teatralna”, “Podwórza”), z Teatrem Powszechnym (Otwarta Ząbkowska –  Pracownia Małego Teatru) oraz dwuletnie interdyscyplinarne działania Praskiej Pracowni Twórczej “Przyjęcia” tworzony przez sieć: SPT, Teatr Powszechny, Komunę Warszawa, Stowarzyszenie Sztuka Nowa. Zapraszamy również do warszawskich teatrów uczniów z województwa mazowieckiego na spektakle do których projektujemy i przeprowadzamy warsztaty teatralne w ramach programu “Kierunek teatr” finansowanego ze środków wojewody mazowieckiego.

Członkowie Stowarzyszenia Pedagogów Teatru współpracują z warszawskimi instytucjami kultury, oprócz wymienionych wyżej także z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Teatrem Studio im. St.Witkiewicza, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, TR Warszawa. W ramach tej współpracy jesteśmy odpowiedzialni za projektowanie działań dla publiczności (tworzymy m.in warsztaty do spektakli, które stanowią dla uczestników okazję do bliższego spotkania z językiem teatru), przygotowujemy autorskie akcje performatywne i spektakle, prowadzimy debaty, szkolimy i inspirujemy aktorów. Oprócz działań warszawskich Stowarzyszenie pracuje także w całej Polsce w partnerstwie z teatrami instytucjonalnymi, lokalnymi liderami i grupami twórczymi, szkołami i nauczycielami.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Normalny post nr 1

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

 

MISJA: Pokazujemy, że teatr może być miejscem poznawania i komentowania współczesnego świata, okazją do wspólnego działania różnych osób i grup, do refleksji, eksperymentu, spotkania z innym, spotkania z sobą samym.

 

WIZJA:

Od 2010 roku rozwijamy w praktyce i teorii ideę pedagogiki teatru.

Realizujemy autorskie projekty artystyczno-społeczne,

współpracujemy z instytucjami kultury i organizacjami w całej Polsce.

 

Wymyślamy i realizujemy autorskie projekty pedagogiczno-teatralne, teatralne, performatywne. Niektóre z nich prowadzą do powstania spektaklu lub akcji performatywnej, w innych celem jest sam proces twórczy. Projektujemy i prowadzimy cykle warsztatów. Eksperymentujemy z nowymi formami. We wszystkich działaniach podążamy za naszymi wartościami, którymi są: chęć czerpania z potencjału grupy i doświadczeń konkretnych osób, z którymi pracujemy,  wiara w kompetencje uczestników, potrzeba wzmacniania i rozwijania krytycznego myślenia. Pracujemy za pomocą nowatorskich środków teatralnych i performerskich, wykorzystujemy trening fizyczny, narzędzia dramaturgiczne, pracujemy ze słowem, ciałem, głosem, energią grupy, przestrzenią, także przestrzenią publiczną, z pamięcią, wrażliwością społeczną. Pobudzamy krytyczne myślenie i zmysł obserwacji rzeczywistości.

 

Szkolimy i inspirujemy nauczycieli, aktorów, aktywistów, instruktorów teatralnych, animatorów kultury. Prowadzimy warsztaty teatralne i pedagogiczno-teatralne dla klas szkolnych, grup twórczych, dla rodzin, dzieci, młodzieży, seniorów, dla zespołów instytucji, dla teatrów.

 

Pracujemy ze społecznościami lokalnymi, bazując na uważnym i doceniającym obserwowaniu ich specyfiki i kultury i proponując teatralne formy wspólnego działania, wyrastające z lokalnego potencjału.

 

Wspieramy pedagogów teatru w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy teatry, z którymi wspólnie projektujemy programy pedagogiczno-teatralne.

 

Piszemy o pedagogice teatru, jej wartościach i przykładach praktyk. Publikujemy teksty, występujemy na konferencjach. Inicjujemy sytuacje wymiany doświadczeń wśród pedagogów i praktyków teatru. Stwarzamy okazje do refleksji i rozmów o metodyce, ideach, narzędziach i inspiracjach, do których zapraszamy doświadczonych twórców, pedagogów teatru, teoretyków.

 

Dla nas teatr jest nie tylko estetyczną formą sztuki, ale także opowieścią o świecie i społeczeństwie, o jego napięciach, problemach, fantazjach i dążeniach

 

HISTORIA:

 

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru działa od 2010 roku projektując i realizując autorskie, oryginalne projekty edukacyjne, artystyczne, artystyczno-społeczne oraz mapując i wspierając rozwój edukacji teatralnej w Polsce. Zajmujemy się praktyczną pedagogiką teatralną na różne sposoby i w różnych miejscach – w szkołach, teatrach, na uczelniach, w domach kultury i przestrzeniach niezależnych. Od 2014 roku SPT ma swoją siedzibę LUB/LAB prowadzoną razem ze Stowarzyszeniem Sztuka Nowa na warszawskiej Pradze, w której prowadzimy działania eksperymentalne oraz teatralno – edukacyjne, do których zapraszamy mieszkańców dzielnicy i całego miasta. Zawiązujemy lokalne partnerstwa między SPT a publicznymi i niezależnymi instytucjami edukacyjnymi, artystycznymi oraz społecznymi działającymi w Warszawie. W 2016 roku byliśmy obecni i współtworzyliśmy cztery działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Pragi w partnerstwie: z Teatrem Baj (“Praska Dorożka Teatralna”, “Podwórza”), z Teatrem Powszechnym (Otwarta Ząbkowska –  Pracownia Małego Teatru) oraz dwuletnie interdyscyplinarne działania Praskiej Pracowni Twórczej “Przyjęcia” tworzony przez sieć: SPT, Teatr Powszechny, Komunę Warszawa, Stowarzyszenie Sztuka Nowa. Zapraszamy również do warszawskich teatrów uczniów z województwa mazowieckiego na spektakle do których projektujemy i przeprowadzamy warsztaty teatralne w ramach programu “Kierunek teatr” finansowanego ze środków wojewody mazowieckiego.

Członkowie Stowarzyszenia Pedagogów Teatru współpracują z warszawskimi instytucjami kultury, oprócz wymienionych wyżej także z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Teatrem Studio im. St.Witkiewicza, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, TR Warszawa. W ramach tej współpracy jesteśmy odpowiedzialni za projektowanie działań dla publiczności (tworzymy m.in warsztaty do spektakli, które stanowią dla uczestników okazję do bliższego spotkania z językiem teatru), przygotowujemy autorskie akcje performatywne i spektakle, prowadzimy debaty, szkolimy i inspirujemy aktorów. Oprócz działań warszawskich Stowarzyszenie pracuje także w całej Polsce w partnerstwie z teatrami instytucjonalnymi, lokalnymi liderami i grupami twórczymi, szkołami i nauczycielami.