EN
Newsletter

Wydarzenia

Bezs(c)ene noce // Lepiej nie mówić?

Lepiej nie mówić?

Grupa spotkaniowa dla osób pracujących twórczo i/lub z ludźmi, które poszukują bezpiecznej przestrzeni na to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, oczekiwaniach, ograniczeniach i potrzebach

a także o niełatwym kontekście pracy w środowisku sztuki, kultury czy edukacji.
 
Jak komunikować swoje potrzeby, gdy jest się w ogniu zadań?
Jak mierzyć się z twórczym kryzysem?
Jak ćwiczyć się w asertywności, klarowności komunikacyjnej, dbać o siebie i nie dać się przemocy symbolicznej?
Jak łączyć spontaniczność i intuicyjność pracy w procesie z troską o wystarczający komfort tej pracy?
Jak rozmawiać o pieniądzach, porażkach, presji, ambicjach, mieszaniu się wątków zawodowo-prywatnych, marzeniach i lękach?
 

Ponieważ o tym wszystkim artyści i twórczynie, edukatorzy i pedagodzy, animatorzy, badaczki i inne osoby pracujące z ludźmi i działające twórczo rzadko rozmawiają powołujemy grupę, której

celem będzie rozmowa na wszystkie te tematy.
 

Rozmowy i refleksje będą wywiedzione z doświadczeń grupowych i pracy warsztatowej. Moderatorki proponować będą ćwiczenia i zadania twórcze mające pobudzić autorefleksje i umożliwić wymianę myśli.
 
 
Co dostaniesz?
– zaopiekowaną przez moderatorki przestrzeń na słuchanie i mówienie: wymianę perspektywy i wsparcia
– impulsy do poddawania refleksji aspektów życia, których się zazwyczaj nie zauważa, narzędzia autorefleksji, okazję do omawiania istotnych spraw
– uwagę innych osób, nowe relacje i kontakty
– inspirację do własnych działań twórczych
– wzmocnienie w trudnych obszarach twojej pracy i życia, zachętę do szukania własnych odpowiedzi i rozwiązań, tam gdzie odczuwasz ich brak
 
 
Co? Gdzie? Kiedy?
➜ w czwartki od 3 października do 28 listopada, co tydzień w godzinach 18.00-21.00;
➜ LUB/LAB, ul. Lubelska 30/32
➜ grupa jest darmowa, ale rekomendowana jest cegiełka na wsparcie stowarzyszenie i rozwój LUB/LABu w wysokości ok. 150 zł. (za całość – 9 spotkań)
➜ Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 12 uczestników/uczestniczek
➜ Zgłoszenia przyjmujemy do 27 września. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza: http://bit.do/lepiejniemowic

 


 

_ _ _
Wydarzenie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu „Centrum działań kulturalno-społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)”

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Racławicka 103/1

02-634 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

LUB/LAB

Lubelska 30/32

( IV klatka, II piętro, domofon: 1)

Link do MAPY z LUB/LABem