STREFA WIEDZY

„Łączy nas adres i teatr” – raport badawczy

„Łączy nas adres i teatr” – raport badawczy o działaniach i wydarzeniach w Centrum Lubelska 30/32, pod redakcją Bogny Kietlińskiej i Aleksandry Zalewskiej-Królak 

 

Wiosna 2021 roku. Za nami już blisko cztery lata współpracy z Centrum Lubelska 30/32, dwa raporty ewaluacyjne, wiele obserwacji uczestniczących, dziesiątki rozmów przeprowadzonych z publicznością i twórcami tego unikalnego miejsca na mapie Warszawy. Zebrany przez nas materiał zainspirował nas do stworzenia innej niż raport badawczy, formy podsumowania projektu – zbioru wywiadów z osobami, które miały okazję współpracować z organizacjami tworzącymi Centrum Lubelska 30/32. Zależało nam na przedstawieniu różnych perspektyw dotyczących pracy w organizacjach pozarządowych działających w obszarze teatru.

 

Celem projektu Lubelska 30/32 było stworzenie kulturalno-społecznego miejsca oferującego atrakcyjny i różnorodny program teatralny i interdyscyplinarny, a także animacyjny i edukacyjny, wyróżniający się pod względem autorskich metod pracy teatralnej i warsztatowej. W jego realizację zaangażowały się cztery podmioty, które zajmują się teatrem, edukacją i sztuką ze społecznością, aby wspólnymi siłami stworzyć kompleksową i interesującą ofertę dla różnych odbiorców.

 

LINK DO PUBLIKACJI 

 

 

Koordynatorki projektu:

Bogna Kietlińska
Karolina Pluta
Aleksandra Zalewska-Królak

Redakcja:

Bogna Kietlińska

Aleksandra Zalewska-Królak

Korekta:

Katarzyna Piwońska

Projekt graficzny:

Marcin Majer