Newsletter

Projekty

WŁĄCZ TEATR

WŁĄCZ TEATR to projekt Teatru Pinokio w Łodzi organizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Polega na stworzeniu platformy systemowego wsparcia i podnoszenia kompetencji nauczycieli/pedagogów w obszarze edukacji teatralnej. W ramach projektu grupa 15 uczestników bierze udział w rocznym cyklu spotkań warsztatowych z artystami i pedagogami teatru oraz w serii warsztatów z psychologami. Chcemy inspirować uczestników i uczestniczki do korzystania z teatralnych form pracy, zachęcić ich do podejmowania prób wprowadzania młodych widzów w świat teatru oraz poddawania swojego działania refleksji. W efekcie procesu uczestnicy warsztatów podejmą próbę wykorzystania poznanych narzędzi w działaniu ze swoimi wychowankami. Dodatkowo w trakcie trwania projektu uruchomiony zostanie konsultacyjny dyżur teatralny oraz odbywać się będzie badanie potrzeb grupy docelowej. Efekty spotkań warsztatowych oraz wnioski z badań i z wymiany doświadczeń między nauczycielami, znajdą się w publikacji wieńczącej projekt.
 
www.teatrpinokio.pl
 
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

ul. Mikołaja Reja 9

(budynek Teatru Ochoty w Warszawie)

Link do MAPY z LUB/LABem