Newsletter

Projekty

Teatralne spięcie

Teatralne Spięcie to projekt łączący teatry i szkoły. Jego sednem były autorskie warsztaty dla nauczycieli, instruktorów teatralnych, pedagogów, animatorów prowadzone w siedzibie teatrów, z którymi pracowaliśmy w ramach projektu. Warsztaty projektowaliśmy i realizowaliśmy wspólnie z aktorami i artystami danej instytucji, których w tej współpracy również inspirowaliśmy filozofią pedagogiki teatru. Warsztaty odwoływały się do linii repertuarowej i ideowej konkretnego teatru. Nauczyciele-uczestnicy poznawali ideę pedagogiki teatralnej, doświadczali różnych sytuacji performatywnych i teatralnych, a przede wszystkim sami mieli okazję zastanawiać się, jak budować warsztaty do spektaklu. Wynikiem pracy były autorskie scenariusze, przygotowane przez nauczycieli w trakcie projektu i wykorzystane przez nich w teatralnej pracy z młodzieżą. W toku projektu również zespoły teatrów mogły głębiej zaznajomić się z ideami pedagogiki teatru i przemyśleć swoje strategie działania w obszarze teatralnej edukacji.

 

Projektem zostało objętych 10 teatrów w całej Polsce. Udział w Teatralnym Spięciu będzie początkiem trwałej współpracy na polu edukacji między dwoma środowiskami: szkolnym i teatralnym.

 

Teatry uczestniczące w projekcie:

▸ Teatr Polski im. H. Konieczki, Bydgoszcz

▸ Miejski Teatr Miniatura, Gdańsk

▸ Teatr Miejski im. W. Gombrowicza, Gdynia

▸ Teatr Lalki i Aktora „Pinokio”, Łódź

▸ Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Opole

▸ Teatr im. W. Horzycy, Toruń

▸ Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Wałbrzych

▸ Teatr Powszechny im. Z. Hübnera, Warszawa

▸ TR Warszawa

▸ Teatr Stanisławowski (Muzeum Łazienki Królewskie), Warszawa
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem