Newsletter

Projekty

Szkoła Pracowni Małego Teatru

Szkoła Pracowni Małego Teatru to projekt pedagogiczno-teatralny skierowany do animatorów, pedagożek, socjologów, psychologów, antropologów, reżyserów, aktorów, aktywistek lokalnych pracujących ze społecznością w przestrzeniach podwórek, miejskich placów, osiedli.

W 2020 Szkoła obejmuje działania zarówno dla wyżej wymienionej grupy oraz dla samych mieszkańców.

 

Szkoła jest okazją do dzielenia się i rozszerzenia doświadczenia zebranego podczas długofalowej pracy Stowarzyszenia Pedagogów Teatru (SPT) w ramach Pracowni Małego Teatru – projektu realizowanego w przestrzeni podwórek warszawskiej Pragi, skierowanego do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich rodziców.

 

Jego działania oparte są na zastosowaniu formy teatru przenośnego, który wychodzi do swoich widzów i w procesie spotkań, zaprasza ich do bycia twórcami sytuacji teatralnych. Podstawowym narzędziem pracy Pracowni Małego Teatru jest zaprojektowany na potrzeby projektu teatralny wóz.

 

Szkoła Pracowni Małego Teatru to platforma wymiany doświadczeń, której celem jest poszukiwanie i promowanie nowych metod pracy artystyczno-pedagogicznej. Edycja 2020 obudowana jest warsztatami otwartymi on-line oraz panelem on-line dla osób zainteresowanych działaniem o podobnym charakterze (w tym praktyków i znanych artystów oraz edukatorów posiadających już doświadczenie w zakresie mobilnej pracy ze społecznościami lokalnymi).

 

Warsztaty otwarte on-line 

Cykl spotkań warsztatowych wokół idei, tematów, inspiracji, z których czerpiemy pomysły do pracy pedagogiczno-teatralnej na podwórkach. Otwarte warsztaty  prowadzone są on-line przez specjalistów danej dziedziny (np. psycholog, reżyser, choreografka, animator sąsiedzki, streetworker etc.) oraz pedagogów/pedagożki teatru. 

Warsztaty przeznaczone są dla studentów, nauczycieli, instruktorów, pracowników domów kultury, teatrów, przedstawicieli rad osiedli, wspólnot mieszkaniowych, animatorów i pedagogów oraz wszystkich osób zawodowo działających w terenie.
W ten sposób nie tylko dzielimy się wiedzą i poddajemy ją refleksji, ale zwiększamy także kompetencje kadr kultury.

Warsztaty pełnią funkcję kompleksowych szkoleń dla osób, które chciałyby pogłębić swoje dotychczasowe działania w terenie o język pedagogiki teatru. 

 

Kultura na podwórku| Od czego zacząć?”

„Jesteś OK – taki, jaki jesteś!” | O komunikacji z dziećmi”

„Reżyseria ulotnych działań | W poszukiwaniu finisażu podwórkowych projektów społeczno-artystycznych”

„Mówić o projekcie”

 

PANEL ONLINE / Kultura na podwórku – możliwości i wyzwania

Po czterech latach działań na podwórkach, w ramach Szkoły Pracowni Małego Teatru, postanowiliśmy stworzyć platformę wymiany doświadczeń, praktyk i narzędzi w obrębie pracy z lokalnymi społecznościami.
Panel to przestrzeń inspiracji dla osób zainteresowanych animacją społeczną i artystyczną, działaniami podwórkowymi, edukacją i pedagogiką teatru. Chcieliśmy się na chwilę zatrzymać, przyjrzeć swoim działaniom, posłuchać o kilku inicjatywach, spotkać różne perspektywy. Dajemy sobie i Wam czas, którego często brakuje podczas realizacji kolejnych „projektów”.
Wspólnie zastanowimy się nad kategorią sztuki partycypacyjnej, działań ze społecznością lokalną oraz nad ideą streetworkingu. Zadamy sobie pytania, co skłania artystów, instytucje, animatorów, pedagogów teatru do praktyk wychodzenia poza siedzibę, niejednokrotnie poza bezpieczne ramy? Jakie procesy twórcze wydarzają się na podwórkach? Jakie formy działań kulturalnych sprawdzają się w streetworkingu? Które narzędzia wybierać?
Zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą, do wspólnej refleksji nad metodami pracy oraz do rozważenia wyzwań, które na nas czekają w twórczych działaniach podwórkowych.
Program:
I część
Pracownia Małego Teatru – Aleksandra Antoniuk
Budując ludźmi – o powstawaniu Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców
– Iza Rutkowska
Podwórka od Pragi po Kurdystan. Jak kultura i przestrzeń danego miejsca wpływają na pracę animatora. – Olga Ślepowrońska
Słuchanie Miasta – o oddawaniu głosu, Byciu i współdziałaniu – Patrycja Terciak
II część
„Wirtualne stoliki” to możliwość spotkania się w mniejszych grupach i przedyskutowania szczegółowych tematów dotyczących kulturalnego działania na podwórku. W każdej grupie znajdzie się jedna z panelistek, która stanie się gospodynią spotkania. Jest to szansa na wzajemną wymianę refleksji po części prezentacyjnej, zadanie pytań panelistce oraz okazja do porozmawiania o trapiących nas sprawach.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

 

 

 

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem