Newsletter

Projekty

Scenariusze Przyszłości

2017-09-19

 

 

„Scenariusze przyszłości” to program ośmiu warsztatów pedagogiczno-teatralnych, w których tematem przewodnim jest PRACA. Przygotowaliśmy je z myślą o grupach młodzieżowych: klasach, kołach zainteresowań, uczestnikach zajęć pozalekcyjnych. Naszym celem jest stworzenie młodym ludziom, którzy stoją na progu ważnych zawodowych decyzji, przestrzeni do refleksji nad miejscem pracy w ich życiu. Jakie są ich przekonania na temat pracy i skąd się one biorą? Jak sami postrzegają pracę dziś? Jakie miejsce może ona zajmować w ich życiu w przyszłości? Jakie są społeczne uwarunkowania pracy?

 

Naszym sposobem na podjęcie z młodzieżą rozmowy na temat pracy jest zaproszenie jej do działań teatralnych. Twórcze metody zachęcają do mierzenia się z własnymi pragnieniami, lękami, oczekiwaniami i sposobami myślenia o pracy, do wymiany doświadczeń i snucia wizji o różnych możliwych wariantach swojej przyszłości. Proponujemy uczestnikom i uczestniczkom podróż, w której ich dobrze utrwalone przekonania, także zaczerpnięte wprost z głównego nurtu naszej kultury (np. myślenie o pracy tylko w kategoriach sukcesu finansowego lub wiązanie jej nieodzownie z koniecznością poświęcenia pasji na rzecz znoju, wysiłku i stresu) stanowią tylko punkt wyjścia do własnych odkryć. To wszystko po to, by komunikować się z innymi, przyglądać się sobie samemu/samej, wspólnie badać otaczający świat i fantazjować na temat możliwych scenariuszy własnej przyszłości oraz przyszłości społeczeństwa. Szczególnie zaś, by poszukiwać scenariuszy alternatywnych niż te, po które sięgnąć najłatwiej, bo uporczywie podsuwane są przez kulturę, system gospodarczy, system edukacyjny, rodzinę jako sprawdzone klisze.

 

Dlaczego praca?

Praca to kategoria szczególna i szczególnie emocjonująca. Sposób, w jaki o niej mówimy, i emocje, które w nas uruchamia, wiele mówi o każdym i każdej z nas – o naszych przyzwyczajeniach, wyobrażeniach, wartościach, marzeniach, środowisku społecznym. Istnieją różnorodne sposoby praktykowania i przeżywania pracy. W ciągu ostatnich trzech dekad mogliśmy obserwować, jak ze szczególną intensywnością różnicują się pracownicze tryby, sposoby zatrudnienia, przestrzeń, czas, w którym wykonujemy pracę. Rozbieżności tkwią nawet w tym, jak różni ludzie definiują pracę i co jest dla nich wartością w niej.

 

Młodzi ludzie zostają obarczeni obfitym bagażem przekonań na temat pracy: z rodziny, mediów, otoczenia, ze szkoły. Nie zawsze mają wpływ na to, co słyszą, widzą i w czym funkcjonują. Nie zawsze też mają narzędzia oraz okazję do refleksyjnego namysłu, krytycznego oglądu wzorców, które ich otaczają. Czasem to, co znają, traktują jako oczywisty i jedyny model życia. Nasz projekt ma im pomóc zobaczyć szerszy obraz, zachęcić do szukania własnej drogi i wychodzenia poza to, co najbliższe i oczywiste. Nie musi to oznaczać odrzucania i kontestowania znajomych sposobów praktykowania pracy i myślenia o niej. Ma jedynie umożliwić wybór oparty na własnych wartościach, chęciach i potrzebach.

 

Temat pracy lokuje się na przecięciu tego, co osobiste i indywidualne oraz tego, co społeczne i polityczne. Dlatego nasze warsztaty mają również ambicję budować świadomość wykraczającą poza perspektywę indywidualną. Chcemy wspólnie z uczestnikami przyglądać się rzeczywistości gospodarczej, społecznej, publicznej i zastanawiać się nad tym, jak i dlaczego praca jest traktowana w naszym świecie. Wierzymy, że kształtowanie i rozwijanie tego typu refleksji to kluczowy czynnik wzmacniania sprawczości, ale też wrażliwości i solidarności społecznej. Nasz program „Scenariusze przyszłości” ma się przyczyniać nie tylko do wspierania czy edukowania konkretnych jednostek, ale ma być zachętą dla młodych ludzi do przyjmowania aktywnych postaw, brania odpowiedzialności za kształt i formę ich otoczenia, środowiska i świata. W trakcie warsztatów nie przekazujemy konkretnej, jednostronnej wiedzy (na przykład o tym, jak założyć z sukcesem własną firmę, albo na czym polega praca w III sektorze). Nasz cel tkwi gdzie indziej – chcemy uruchamiać pytania, pokazywać paradoksy, zachęcać do poszukiwań, a w dalszej perspektywie wzbudzać wśród młodych ludzi chęć bycia innowatorami, osobami tworzącymi świat, który w obszarze pracy będzie bardziej przyjazny i sprzyjający nie tylko samospełnieniu, ale i szczęściu innych ludzi.

 

Dlaczego scenariusze przyszłości są dla Ciebie?

Jeśli rozmawiasz ze swoimi uczniami, podopiecznymi, uczestnikami swoich zajęć o ich przyszłości i zależy Ci na tym, by myśleli o niej bardziej odważnie, samodzielnie, głęboko i wielostronnie… Jeśli szukasz nowych narzędzi i pomysłów, chcesz tworzyć w ramach dobrze znanego systemu małe wyłomy… Jeśli czujesz, że chcesz siać ferment wśród młodych ludzi, zapalać, inspirować, dawać do myślenia, a przy okazji bliska Ci jest idea promowania metod opartych na współdziałaniu, to… ten projekt jest dla Ciebie! Dzięki Tobie może stać się aktualny, żywy, potrzebny innym. Jeśli w dodatku uważasz, że temat pracy jest ważny dla współczesnego świata, zaś systemy gospodarcze, edukacyjne, społeczne są w tej kwestii niejednoznaczne i kryją w sobie tyleż pokus i obietnic, co pułapek i niespójności, przez które młodemu człowiekowi trudno jest przedzierać się samemu, to koniecznie musisz zaryzykować przygodę z naszym programem!

Projekt innowacyjny Scenariusze Przyszłości realizowany był w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”,  www.transferhub.pl.

Pliki do pobrania:
Poznaj scenariusze przyszłości

Wideo

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

ul. Mikołaja Reja 9

(budynek Teatru Ochoty w Warszawie)

Link do MAPY z LUB/LABem