Newsletter

Projekty

Przyjęcia

„Przyjęcia” to projekt realizowany w ramach planu rewitalizacji Pragi. Ma na celu wyłonienie lokalnych aktywistów i organizacji (fundacji, stowarzyszeń), które działają w różnych częściach Pragi Północ i będą mogły kontynuować swoje działania dla praskiej społeczności w przyszłości. Projekt ma za zadanie aktywizację lokalnej społeczności, a także zarówno jej integrację wewnętrzną, jak i usprawnienie jej kontaktów z okolicznymi organizacjami.

 

organizacje biorące udział w projekcie: Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru – projekt „Przyjęcia” (wcześniejsza nazwa „Praska Pracownia Twórcza”)

 

obszar: Kamionek, Szmulowizna, część Grochowa i ul. Kinowej, „podwórko” przed Ośrodkiem dla Cudzoziemców na Targówku i jego okolice

 

Projekt jest podzielony na cztery części:

 

▸ Pracownia małego teatru – to inicjatywy kulturalno-edukacyjne prowadzone na podwórkach, badające potrzeby i zainteresowania

mieszkańców,

▸ Muzeum społeczne i Przejęcia/Przyjęcia – to działania artystyczno-społeczne, które czerpią z biografii i zainteresowań mieszkańców

konkretnych obszarów oraz warsztaty artystyczne (rzeźbiarskie, z fotografii otworkowej, performatywne), które mają wyłonić lokalnych

liderów,

▸ Azyl Warszawa/Podaj dalej – to warsztaty teatralne, scenograficzno-konstrukcyjne, muzyczne, wideo, graficzne, ruchowo-teatralne, warsztaty

„Podaj Dalej” dla młodzieży skierowane do grup międzypokoleniowych, które zostaną podsumowane interaktywnym spektaklem teatralnym,

▸ Warsztaty dla liderów –rozwijające umiejętności zarządzania projektami dla osób wyłonionych w czasie projektu.

 
więcej informacji na temat projektu na stronie przyjecia.org oraz http://strefawolnoslowa.pl/projekty/przyjecia/

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem