Newsletter

Projekty

Pracowania Małego Teatru

Pracownia Małego Teatru swoją pilotażową edycję rozpoczęła na przełomie 2016/2017, czerpiąc z akcji i spotkań sąsiedzkich prowadzonych przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru na Pradze od września 2015 r. (m.in. w ramach festiwalu “Otwarta Ząbkowska”). Projekt skupił pedagogów teatru, artystów, animatorów i edukatorów wokół idei wypracowania mobilnego narzędzia, które umożliwi bezpośrednie dotarcie do sąsiadów. Podczas spotkań warsztatowych powstała nowa forma mobilnego laboratorium teatralnego inspirowanego tradycją teatru obwoźnego, japońskim teatrem ilustracji Kamishibai oraz Mobilną Szkołą – narzędziem pracy streetworkerów działających na terenie Pragi Północ. Skonstruowany został wóz teatralny – unikatowy rower cargo, będący obiektem łączącym spotkane na podwórkach dzieci z pedagogami teatru. Jego poszczególne elementy (skrzynie, zapadnie, klapki) oraz wyposażenie zaprojektowane zostały do jak największego pobudzenia kreatywności. Działanie z ukrytymi w wozie prostymi materiałami, takimi jak sznurek, tkaniny papier, slajdy, mapa czy pudełka, pozwala uczestnikom przeobrażać z pozoru zwyczajną przestrzeń w scenografię do wspólnych działań. W efekcie, w sytuacji swobodnej zabawy, powstają niepowtarzalne opowieści, mini-performanse oraz za każdym razem oryginalne konstrukcje. Podstawową zasadą jest swoboda twórcza, pozwalająca doceniać i wzmacniać spontaniczne pomysły dzieci, 

a z czasem znajdować sposoby na ich teatralne “użycie”.

 

Pracownia Małego Teatru to laboratorium, w którym dzieci mogą eksperymentować i stawać się artystami, a dorośli mają możliwość obserwacji i uczestnictwa w procesie. Dzieci poprzez zabawę poznają na nowo takie obszary teatru, jak: opowieść, gest, gra, koncept, kompozycja i odkrywają teatr w codziennych, performatywnych sytuacjach.

 

W ramach projektu w 2020 roku pedagodzy nadal regularnie odwiedzają wybrane podwórka warszawskiej Pragi, prowadząc cykle działań z elementami Małego Teatru, bądź całym wozem teatralnym. Rozwój Pracowni skłonił nas do rozwinięcia w.w działań o Szkołę, dzięki której możliwa staje się platforma wymiany dobrych praktyk i refleksji z szerokim gronem osób zainteresowanych tego typu pracą ze środowiskami lokalnymi.

W ramach Pracowni Małego Teatru 2020 została uruchomiona Szkoła Pracowni Małego Teatru.

 

Szkoła PMT jest platformą wymiany doświadczeń, której celem jest poszukiwanie i promowanie nowych metod pracy artystyczno-pedagogicznej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

ul. Mikołaja Reja 9

(budynek Teatru Ochoty w Warszawie)

Link do MAPY z LUB/LABem