Newsletter

Projekty

Forum Pedagogów Teatru

Po co pedagogom teatru FORUM?
to czas na twórczy pobyt z twórczą grupą
to wymiana umiejętności
to wymiana doświadczeń
to refleksja nad własnym działaniem
to inspiracja do dalszego działania
 

W dn. 19-21.10.2012 w gościnnym Miejskim Domu Kultury w Hałcnowie (Bielsko-Biała) spotkaliśmy się, żeby pomyśleć nad tym, czym jest pedagogika teatru w Polsce, w miejscach, w którym pracujemy, ale przede wszystkim – ile pedagoga teatru jest w każdym/ każdej z nas i co to właściwie znaczy? Forum miało charakter wymiany umiejętności. Członkowie SPT, uczestnicy uczestniczki forum wzajemnie prowadzili dla siebie warsztaty z różnych metod teatralnej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – w szkołach, teatrach, domach kultury i na ulicy.
Justyna Sobczyk poprowadziła warsztat z metod pedagogicznych Jana Dormana. W roku 2013
przypadała setna rocznica urodzin tego wybitnego twórcy i pedagoga teatralnego, który stworzył własny model pracy z dziećmi i dla dzieci, unikatowy na skalę światową. Rozumiał, że dziecku trzeba stworzyć możliwość doświadczenia i odkrycia świata. I że teatr nawiązujący do dziecięcej zabawy jest znakomitym narzędziem do rozwoju młodych ludzi.
Karolina Pluta poprowadziła spotkanie „Jak zostać badaczem społeczności lokalnych?”, podczas którego uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób dowiedzieć, czego potrzebują potencjalni odbiorcy konkretnych placówek kulturalnych i jak analiza potrzeb może być punktem wyjścia do zbudowania strategii edukacyjnego działania.
Teatralny rebus. Projektowanie warsztatów – takie działanie zaproponował Sebastian Świąder Warsztat dawał praktyczną możliwość przyjrzenia się narzędziom teatralnym. Szukaliśmy możliwości odejścia od klasycznego schematu warsztatu do spektaklu/tematu, proponując praktyczne działania angażujące całą grupę. Doświadczenie siły improwizacji.
Aleksandra Antoniuk prowadząca projekt dla licealistów „ Młoda Scena” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie podzieliła się z nami doświadczeniami z tego projektu, poddając wspólnej refleksji zarówno działania, które się powiodły, jak i te, które z różnych przyczyn się nie udały.
Dorota Ogrodzka poprowadziła warsztat „Obecność”, koncentrując się na tak ważnym dla performera „byciu tu i teraz” oraz pracy z rytmem, ciałem, uważnością.

 

Zobaczyliśmy też w akcji prowadzoną przez Krystynę Małecką, dyrektorkę MDK w Hałcnowie grupę młodzieży uprawiającą Czarny Teatr! I w dodatku sami mogliśmy znaleźć się na scenie i zmierzyć się z ultrafioletem i ciemnością 🙂

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem