Newsletter

Erasmus+

Scena włącza!

Projekt Erasmus+ „SCENA WŁĄCZA!”

Erasmus+ Project: “INCORPORATING OTHERNESS THROUGH THE STAGE”

Numer projektu/Project number: 2020-1-PL01-KA104-080683

Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+/ Project cofinanced within the Erasmus+ Programme

Projekt realizowany/Project realized od/from: 2020-12-13 do/too: 2022-12-12

 

 

SCENA WŁĄCZA to mobilnościowy projekt Stowarzyszenia Pedagogów Teatru (SPT), który zakłada kompleksowe podniesienie kompetencji i umiejętności w celu umiejętnego dostosowania się organizacji do działań w nowych okolicznościach. W grudniu 2019 roku organizacja musiała opuścić swój lokal na warszawskiej Pradze, ze względu na

zagrożenie katastrofą budowlaną. Obecnie otrzymała od miasta nowy lokal w Centrum Warszawy. Stowarzyszenie od początku swojej działalności było osadzone w swojej lokalnym otoczeniu i historii. Obecnie SPT stoi przed wyzwaniem kontynuowania działań skierowanych do społeczności Pragi przy jednoczesnym osadzaniu się w różnorodnym pod względem ekonomicznym, społecznym i kulturowym centrum miasta.

Aby ta transformacja się udała SPT planuje dzięki niniejszemu projektowi znacząco wzmocnić swoje kompetencje i umiejętności w zakresie pracy ze społecznościami z centrów miast oraz doskonalenie metod i technik pracy z odbiorcami, planowania strategicznego rozwoju organizacji.

 

 

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem