Newsletter

Erasmus+

Ciało i teatr

Projekt Erasmus+ „CIAŁO I TEATR”

Erasmus+ Project: “BODY & THEATER”

Numer projektu/Project number: 2021-1-PL01-KA122-ADU-000018294

Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+/ Project cofinanced within the Erasmus+ Programme

Projekt realizowany/Project realized od/from: 31-12-2021 do/too: 01-07-2023

 

W obecnym POSTPANDEMICZNYM momencie rozwoju naszego Stowarzyszenia widzimy potrzebę rozwoju i wzmocnienia dwóch kolektywów działających w ramach SPT – CIAŁO oraz MIĘDZYPOKOLENIOWY PATROL MIEJSKI (MPM). W ramach działań post-pandemicznych widzimy konieczność zadbania: – z jednej strony o działania edukacyjne nakierowane na świadomość ciała dorosłych uczestników i uczestniczek naszych działań edukacyjnych (CIAŁO), – z drugiej strony o odbudowanie poczucia wspólnoty międzygeneracyjnej i między środowiskowej (kolektyw MPM) Chcemy również zadbać o: – upowszechnianie nowych technik włączającej i demokratycznej pracy z publicznością jak i w obrębie naszego zespołu – zbudowanie trwałych więzi z wiodącymi organizacjami edukacyjno-kulturalnymi z półwyspu

iberyjskiego, ale także z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i kolektywami w Polsce – znaczący rozwój artystyczny – wystawiania nowych spektakli, korzystania z nowych metod i form partycypacyjnych i narzędzi pracy z ciałem.

 

Cele naszej organizacji w ramach tego projektu to: 1. Re-konekcja – odzyskanie kontaktu oraz odbudowa zerwanych więzi z naszą publicznością Cel ten jest powiązany z naszymi potrzebami związanymi z rozwojem dwóch kolektywów CIAŁO i MPM, które będą prowadziły spektrum działań na rzecz mieszkańców Warszawy, w zakresie świadomej pracy z ciałem i z działaniami międzypokoleniowymi. 2. Doskonalenie kompetencji i umiejętności w zmieniających się okolicznościach postpandemicznych Naszym celem jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności w zmieniających się realiach, elastyczność i zmiana. 3. Rozwój kontaktów z organizacjami z Hiszpanii Cel ten będziemy realizować poprzez intensywne szkolenie z języka hiszpańskiego Instytutu Cervantesa, skoncentrowane na nauce hiszpańskiego dziedzictwa kulturowego.

 

 

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem