Newsletter

Wydarzenia

Is there any hope in a art? / online seminar

Climate, economic and migration crisis.
School crisis. The crisis of social communication.
Pandemic.

 

Reality does not spare us in the recent years, or at least the images of reality are full of crises and harbingers of the apocalypse.
To be able to live, create, develop, introduce changes and love, we need HOPE – this is what sociologists, psychologists, philosophers, researchers and diagnosticians of the public sphere tell us.
Where to look for it, since there is a lot of darkness around? Rebecca Solnitt in her famous book 'Hope in the Dark’ claims that the 'shadow experience’ is a key impulse to seek and practice hope.
During the meeting, we want to ask specifically: Is there hope in art?
Can art be a hope-creating practice?
What forms of art can arouse hope and what definitions of hope can art give?

 

 

We will talk, but most of all, in a creative activity WE WILL TRY TO CREATE HOPE, explore its limits
or at least get closer to its definition.

 

 

The meeting will be conducted in English and is part of the
MAKING THE INVISIBLE THEATRES VISIBLE project
and SOURCES OF HOPE LAB

 

Schedule:
16:00 – 16:10 – welcoming participants and waiting for latecomers
16:10 – 16:30 – introduction of people holding workshops & split into 3 groups
16:30 – 18:30 – workshops in 3 different working groups (by Sisters of Hope, Jakub Skrzywanek, Helena Urbańska)
18:30 – 19:00 summing up the process, sharing, saying goodbye

 

CZY JEST NADZIEJA W SZTUCE?
Kryzys klimatyczny, ekonomiczny, migracyjny.
Kryzys szkoły. Kryzys społecznej komunikacji.
Pandemia.
Tak się zdarzyło, że w ostatnich latach rzeczywistość nas nie oszczędza, a przynajmniej narracje o tej rzeczywistości pełne są kryzysów i zwiastunów apokalipsy.
Żeby żyć, tworzyć, rozwijać się, wprowadzać zmiany i kochać potrzebujemy nadziei – tak przekonuje znakomita część psychologów społecznych, filozofek, badaczek czy diagnostów sfery publicznej.
Gdzie jej szukać, skoro wokół dużo ciemności?
Rebecca Solnitt w swojej słynnej książce „Nadzieja w mroku” twierdzi, że doświadczenie cienia jest kluczowym impulsem do szukania i praktykowania nadziei.

 

 

W trakcie spotkania chcemy zapytać konkretnie: czy nadzieja jest w sztuce?
Czy sztuka może być praktyka nadziejotwórczą?

 

Jakie formy sztuki mogą pobudzać nadzieje i jakie definicje nadziei sztuka może dać?
Porozmawiamy, ale przede wszystkim w twórczym działaniu zaproponowanym przez praktyków i praktyczki sztuki SPRÓBUJEMY WYTWORZYĆ NADZIEJĘ, zbadać jej granice lub choćby zbliżyć się do jej definicji.
Grupy robocze poprowadzą kolektyw Sisters of Hope, Jakub Skrzywanek i Helena Urbańska

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i jest częścią projektu MAKING THE INVISIBLE THEATRES VISIBLE oraz PRACOWNI ŹRÓDEŁ NADZIEI.

 

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem