Newsletter

Wydarzenia

Dyżur pedagogiczno-teatralny — Scenografia

2018-11-17

Podczas warsztatów poznamy kilka sposobów pracy z przestrzenią i w przestrzeni oraz twórczego wykorzystania potencjału miejsc, w których funkcjonujemy. Zajmiemy się tworzeniem elementów/obiektów przestrzennych z przedmiotów codziennego użytku. Dowiemy się, jak twórczo wykorzystać przedmioty, które otaczają nas na co dzień, aby stały się obrazem podejmowanych przez nas tematów. Jak za pomocą prostych środków i niewielkich nakładów finansowych stworzyć świat do wizualnego uruchamiania tematów w teatrze.

 

➜ Data: 17.11.2017; godz. 10.00 – 14.00
➜ Zgłoszenia: pedagodzyteatru@gmail.com
➜ Prowadzenie: Jakub Drzastwa | http://kubadrzastwa.pl/bio/
➜ Miejsce LUB/LAB, Lubelska 30/32 (wejście od wewnętrznego podwórka, II piętro)
➜ Więcej informacji: 516 543 707
➜ Bilet na warsztat: dobrowolna cegiełka na rozwój LUB/LABu
 


 
 
Dyżur pedagogiczno-teatralny


Dyżur pedagogiczno – teatralny powstał by wymieniać się wiedzą, inspiracjami i metodami na twó-
rczą, teatralną pracę z różnymi grupami. Warsztaty mają charakter praktyczny, przede wszystkim
działamy, jednocześnie dużą wagę przywiązujemy do refleksji, dlatego ważną część każdego spot-

kania stanowi dyskusja na temat konkretnych narzędzi, sposobów pracy i możliwości ich wykorzy-
stania we własnej pracy.

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, animatorów i animatorki kultury, instruktorki i

instruktorów korzystających z narzędzi teatralnych w pracy z różnymi grupami oraz wszystkie oso-
by, które chcą rozwinąć swój pedagogiczno-teatralny warsztat pracy.

 

_ _ _
Wydarzenie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu „Centrum działań kulturalno-społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)”

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

ul. Mikołaja Reja 9

(budynek Teatru Ochoty w Warszawie)

Link do MAPY z LUB/LABem