Newsletter

Projekty

Kierunek Teatr! EDYCJA 2

Już po raz drugi realizujemy Kierunek Teatr! Organizujemy teatralne wyprawy do Warszawy dla licealistów i gimnazjalistów z Mazowsza.
Kluczową częścią projektu są warsztaty do spektaklu zaproponowane każdej grupie. Głównym akcentem każdego warsztatu są działania teatralne odwołujące się do tematu, formy, języka wybranego przedstawienia. Wybieramy przedstawienia, które podejmują ważne współcześnie tematy, mają niekonwencjonalną formę teatralną lub prezentują nieoczywiste rozwiązania i zachęcają do dialogu.
W trakcie warsztatów proponujemy młodym widzom formy, które pozwalają doświadczyć teatru, są zaproszeniem do działania, pracy wykorzystującej narzędzia teatralne – angażujące ciało, głos, energię grupową, nowoczesne i nieoczywiste strategie dramaturgiczne, zadania i akcje grupowe, improwizacje. W trakcie warsztatów aranżujemy sytuacje, w których pracujemy na procesie grupowym, odwołujemy się do zbiorowych i indywidualnych doświadczeń, przeżyć, wyobrażeń, marzeń, poglądów.
Druga część wyprawy to wspólne oglądanie spektaklu w jednym z warszawskich teatrów.

 

Projekt Kierunek Teatr jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem