STREFA WIEDZY





Odsłaniając rusztowanie. Pedagogika Teatru czyli poszerzanie pola gry.





Zapraszamy do przeczytania tekstu autorstwa Doroty Ogrodzkiej opublikowanego na łamach miesięcznika „Dialog” (nr. 4/2016)
 
Odsłaniając rusztowanie. Pedagogika Teatru czyli poszerzanie pola gry (hiperłącze do pdfa)