Newsletter

Wydarzenia

Warsztaty Lekcje Oporu / O Strajku / dla nauczycielek i nauczycieli

Fasada szkoły zasłonięta transparentami.

Tłumy zbierające się w centrum Warszawy na głównym proteście.

Spięta twarz ministra edukacji, nagłówki z gazet.

Tyle większość obywateli i obywatelek pamięta z kwietniowych dni w 2019 roku.

Migawki, obrazy, urywki zdań, hasła, wrażenia.

 

Strajk Nauczycieli objął ponad 70 procent placówek oświatowych.

W istocie zaś miał wpływ na nas wszystkich. Był mozaiką historii, opowieści, skomplikowanych zdarzeń, przeżyć. Był zarówno sprawą publiczną, jak i osobistą wielu tysięcy ludzi.

Czym był dla samych nauczycielek i nauczycieli – tych, którzy i które przystąpiły do niego i tych, którzy tego nie zrobili?

Jakie były tamte dni, emocje, jakie znaczenia i sytuacje?

Jakiej wiedzy dostarczył tym, którzy szkołę tworzą – także uczniom i uczennicom, rodzicom, dyrektorkom i urzędnikom?

Jaką lekcję odebrali sami nauczyciele – ci, którzy protestowali i ci, którzy sami w nim nie uczestniczyli?

Czego zabrakło w jego postulatach?

Co przyniósł szkole, jakie ślady zostawił?

 

Zapraszamy na spotkanie, którego celem będzie refleksja, usłyszenie własnego głosu i perspektywy innych osób. Warsztat jest częścią procesu zbierania materiałów do spektaklu pt. „Lekcje Oporu” realizowanego przez zespół aktorów i aktorek związanych ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru  (premiera: Warszawa, grudzień 2020)

Zapraszamy do praktycznego namysłu i wymiany doświadczeń.

Powrotu do wspomnień i obrazów.

Do wspólnego zadawania pytań o strajk i jego znaczenie dla szkoły, dla społeczeństwa, dla nauczycieli dla każdej i każdego z nas.

Warsztat poprowadzą członkowie i członkinie Laboratorium Teatralno-Społecznego.

Więcej o Laboratorium Teatralno-Społecznym na stronie www.pedagodzyteatru.org

 

Zapisy za pomocą formularza.

 

 

Pozostałe terminy warsztatów:

28.10, g. 18.00-21.00

30.10, g. 18.00-21.00

 

MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W JEDNYM WARSZTACIE, W DWÓCH LUB WE WSZYSTKICH 🙂

Należy zaznaczyć właściwą wersję w formularzu. Zapraszamy!

Dofinansowano z budżetu Biura Kultury m. st. Warszawy w ramach Konkursu Kreacje

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

ul. Mikołaja Reja 9

(budynek Teatru Ochoty w Warszawie)

Link do MAPY z LUB/LABem