Newsletter

Wydarzenia

Dyżur pedagogiczno-teatralny — Dramaturgia

2018-10-13

Podczas warsztatów poznamy różne strategie budowania dramaturgii spektaklu teatralnego. Zajmiemy się takimi kwestiami jak wybór tematu i zbudowanie wokół niego kontekstu, określenie pola napięć społecznych, obyczajowych, kulturowych wiążących się z interesującym nas obszarem i wykorzystanie ich w budowaniu konstrukcji spektaklu. Zapoznamy się również z kolektywnymi modelami tworzenia scenariusza teatralnego. Punktem wyjścia do wspólnej pracy będzie szeroko rozumiane zagadnienie kryzysu: emocje, skojarzenia, narracje, które to pojęcie uruchamia.

 
➜ Data: 13. 10.2018; godz. 10.00 – 14.00
➜ Zgłoszenia: ZAPISZ SIĘ!
➜ Prowadzenie: Justyna Lipko-Konieczna
➜ Miejsce LUB/LAB, Lubelska 30/32 (wejście od wewnętrznego podwórka, II piętro)
➜ Więcej informacji: 516 543 707
➜ Koszt: cegiełka na wsparcie remontu przestrzeni LUB/LAB
 
 


 
 
Dyżur pedagogiczno-teatralny


Dyżur pedagogiczno – teatralny powstał by wymieniać się wiedzą, inspiracjami i metodami na twó-
rczą, teatralną pracę z różnymi grupami. Warsztaty mają charakter praktyczny, przede wszystkim
działamy, jednocześnie dużą wagę przywiązujemy do refleksji, dlatego ważną część każdego spot-

kania stanowi dyskusja na temat konkretnych narzędzi, sposobów pracy i możliwości ich wykorzy-
stania we własnej pracy.

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, animatorów i animatorki kultury, instruktorki i

instruktorów korzystających z narzędzi teatralnych w pracy z różnymi grupami oraz wszystkie oso-
by, które chcą rozwinąć swój pedagogiczno-teatralny warsztat pracy.

 

_ _ _
Wydarzenie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu „Centrum działań kulturalno-społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)”

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

Emilii Plater 31

(budynek byłego Gimnazjum im. Wojska Polskiego)

Link do MAPY z LUB/LABem