Newsletter

Erasmus+

Zróbmy to razem! Teatr. Społeczność. Działanie

Projekt Erasmus+ „Zróbmy to razem ! Teatr. Społeczność. Działanie”
Erasmus+ Project: “Let’s do it together ! Theater. Community. Action”
Numer projektu/Project number: 2019-1-PL01-KA104-064789
Projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus+/ Project cofinanced within the Erasmus+ Programme

Projekt realizowany/Project realized od/from: 2019-07-01 do/too: 30-06-2022

 

Głównym celem projektu Zróbmy to razem ! Teatr. Społeczność.

Działanie jest wzmocnienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności zespołu pedagogów i artystów tworzących kolektyw artystyczny Laboratorium Teatralno-Społeczne (8 osób) w zakresie twórczego działania partycypacyjnego, pracy w zakresie sztuki ze społecznością oraz innowacyjnego tworzenia społecznej instytucji kultury oraz wykorzystanie pozyskanych nowych kwalifikacji i umiejętności do pracy z grupą dorosłych (25-60 lat) defaworyzowanych z terenów dzielnicy rewitalizowanej warszawskiej Pragi.
W ramach projektu zespół Laboratorium Teatralno-Społecznego działający w ramach Stowarzyszenia Pedagogów Teatru weźmie udział w szeregu warsztatów i szkoleń z obszaru teatru społecznie zaangażowanego, sztuki ze społecznością, partycypacyjnego prowadzenia organizacji i instytucji kultury.

 

 

 

Partnerzy:

Mecenat:

Współpraca:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Argentyńska 5a/10,

03-952 Warszawa

tel. 669 254 225

pedagodzyteatru@gmail.com

 

NIP 521 358 2589

numer KRS  0000355169

regon  142611162

konto  BZ BWK S.A

98 1090 1694 0000 0001 1493 6705

SIEDZIBA SPT:

ul. Mikołaja Reja 9

(budynek Teatru Ochoty w Warszawie)

Link do MAPY z LUB/LABem